Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPIAUTOMATYKA.PL

Niniejszy dokument określa politykę prywatności w sklepie internetowym www.sklepiautomatyka.pl (dalej: Sklep)

Dane osobowe

 1. Współadministratorami Twoich danych osobowych (dalej: Administratorem) są: iAutomatyka Marcin Faszczewski oraz iAutomatyka Rafał Kupiński spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku, ul. Żurawia 71 lok. 2.13, NIP: 5423265091.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z polityką prywatności, w dowolnym momencie skontaktować się możesz z Rafałem Kupińskim – rafal.kupinski@iautomatyka.pl lub Marcinem Faszczewskim – marcin.faszczewski@iautomatyka.pl.
 3. Przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych wynikające z niniejszej polityki prywatności oraz obowiązującego prawa możesz wykonywać względem obu współadministratorów.
 4. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobowych (patrz punkt II „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). (dalej: RODO)” przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  a) prawo dostępu do danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania danych osobowych,
  c) prawo do usunięcia danych osobowych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 6. Gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo przekazanych nam danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych usługodawców, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz realizacji zamówień. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie środków ochrony dostoswanych do obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo.

  1. Smarthost Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1, 42-217 Częstochowa,
   NIP: 573-287-48-47 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

  2. Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, NIP 8982167294, w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury.

  3. Operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000,00 złotych w całości opłaconym, posiadającym NIP: 525-00-07-313, będąca pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres,

  4. Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa) jako administratorowi danych wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000047237, o kapitale zakładowym 21.892.500,00 złotych, posiadającym NIP: 527-00-22-391, będącym pomiotem świadczącym usługi pocztowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 2012 roku prawo pocztowe (Dz. U. 2012.1529). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres.

  5. Operatorowi systemu płatności on-line firmie PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000347935, posiadającym NIP 779-236-98-87, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu.

  6. Biuro podatkowo – księgowe Ewelina Wirkowska ul Bitwy Białostockiej 9 / 105, 15-103 Białystok, NIP: 9661224534, w celach księgowych i rozliczeniowych.

  7. Firmao Polska Sp z o.o., NIP: 725206382, 90-223 Łódź, ul. Rewolucji 1905 roku 82 w celu korzystania z poczty e-mail.

 8. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Zakupy, tj. realizacja zamówień.

Dokonując zakupu w naszym Sklepie musisz podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli kupujesz produkt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezbędne będą również: nazwa firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art.6 ust.1 lit. b RODO), wystawienia faktury oraz uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), archiwalnym i statystycznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach archiwalnych i statystycznych domagać się usunięcia danych z bazy lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu możesz w dowolnym momencie. Ponadto posiadasz uprawnienia do przenoszenia Twoich danych osobowych wynikające z art. 20 RODO. Dane osobowe wynikające z zamówień przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 Pamiętaj, że w przypadku danych osobowych wynikających z realizacji zamówień:

 • tracisz możliwość sprostowania danych po realizacji zamówienia,
 • nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy,
 • nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych oraz domagać się ich usunięcia z faktury.
 1. Kontakt poprzez e-mail.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej podajesz nam swój adres e-mail. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w treści wiadomości wskażesz nam również inne dane osobowe. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne by nawiązać z nami kontakt. Dane przetwarzane są w celu nawiązania z Tobą kontaktu na  podstawie (art. art.6 ust. 1 lit. a RODO) oraz archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Posiadasz prawo do wglądu w historię przeprowadzonej z nami  konwersacji, o ile została ona zarchiwizowana oraz prawo do żądania usunięcie konwersacji. (Z zastrzeżeniem i zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO , że konwersacja nie zostanie usunięta, jeżeli nasz nadrzędny interes wymagał będzie zachowania tej konwersacji np. w celu obrony. Dane osobowe wynikające z kontaktu zainicjowanego poprzez formularz e-mail będą przez czas niezbędny do komunikacji z Tobą, chyba że konwersacja została zarchiwizowana. Podsumowując, podane przez Ciebie dane osobowe za pośrednictwem wysłanej wiadomości e-mail, przetwarzane będą w celu kontaktu z Tobą. Natomiast podstawą do przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda w postaci zainicjowania rozmowy tj. przesłania wiadomości e-mail.

COOKIES

 1. W naszym sklepie podobnie jak w sklepach i na stronach innych podmiotów wykorzystywane są tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu końcowym tj. tym z którego korzystasz (laptopie, tablecie, smartfonie). Mogą być one odczytywane przez nasz system teleinformatyczny tzw. cookies własne, lub przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich z których usług korzystamy, tzw. cookies podmiotów trzecich. (Facebook,Google).
 2. Cookies spełniają wiele przydatnych funkcji m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa podczas uwierzytelniani użytkowników, wpływ na procesy i wydajność korzystania ze Sklepu, tworzenia statystyk.
 3. Niektóre używane w Sklepie cookies usuwane są wraz z zakończeniem sesji przeglądarki internetowej, tzw. cookies sesyjne. Inne, tzw. trwałe cookies, zachowywane są na Twoim urządzeniu końcowym aż do kolejnej wizyty w Sklepie.
 4. Podczas pierwszej wizyty w Sklepie wyświetlany jest komunikat dotyczący stosowania plików cookies i już na tym poziomie możesz zdecydować czy wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, czy też nie.
 5. Jeżeli zmienisz zdanie względem wykorzystania plików cookies w dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki tj. możesz całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies, żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.
 6. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Sklepu (np. konieczność logowania się na każdej podstronie, wydłużony okres ładowania Sklepu)
 7. Wykorzystywane przez nas cookies:
 • Własne – w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, realizacji zamówień.
 • Podmiotów trzecich:
  Google Analytics – obsługiwany jest dzięki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prace i działania na danych z Google Analytics realizujemy w oparciu o nasz prawny i uzasadniony interes w celach statystycznych oraz w celu optymalizacji strony internetowej. Uznajemy za konieczne wskazać, że Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony, a zgromadzone informacje są przekazywane do serwerów siedziby Google’a i tam też są przechowywane. Informujemy, że dokonujemy anonimizacji adresu IP przez co przed przekazaniem jest on skracany. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP przekazywany jest do serwera Google’a i tam jest skracany. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies na naszej stronie rejestrowały dane dotyczące Twojego ruchu na stronie możesz zainstalować odpowiednią do tego wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Facebook Pixel – narzędzie dostarczone i obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Pixel pozwala nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy oraz ogólny content. Dzieje się to na podstawie informacji zgromadzonych przez Facebook Pixel, który odczytuje Twój ruch i zachowanie na stronie. Zebrane informacje przekazywane są i przechowywane w serwerach Facebooka. Powyższe dane zebrane w ramach tego narzędzia są anonimowe. Oznacza to, że nie możemy Ciebie zidentyfikować.

Czujemy się w obowiązku poinformować, że zarówno Google LLC jak  i  Facebook  posiadają  siedzibę w USA oraz wykorzystują tam infrastrukturę techniczną. Jednak oba  podmioty przystąpiły  do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisja Europejska stwierdziła, że poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield jest na odpowiednim poziomie. Ponadto,  w ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie wymienione powyżej.

NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE.

 1. W Sklepie wykorzystujemy wtyczki udostępniane przez podmioty trzecie tj. Facebook, Google Analytics.

LOGI SERWERA

 1. Czym jest ‘log’ i co oznacza?

Fachowo, log to rejestr zdarzeń, który utworzony jest w chronologicznej kolejności w sposób automatyczny, niezależny od użytkownika. ‘Log’ Zawiera sobie informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, serwera, bądź komputera i strony www.

 1. Gdzie wykorzystywane są logi?

Logi wykorzystywane są w prowadzeniu analiz trybu pracy systemów informatycznych. Można na ich podstawie np. tworzyć statystyki. Logi pozwalają też na wykrywanie nieprawidłowości systemu lub prób włamania do systemu. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na  którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera.

 1. Jakie informacje zawiera ‘log’ ?

Logi tworzone są z różnym poziomem szczegółowości. Zwykle każdy pojedynczy wpis zawiera takie informacje jak: czas dokonania zdarzenia tj. data i godzina, rodzaj zdarzenia i kwalifikacja zdarzenia, tekstowy opis zdarzenia, nazwa użytkownika wraz z adresem IP, informacje dot. przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym.
! Dane zapisane w logach nie służą do identyfikacji osoby. Mają one charakter pomocniczy do zarządzania Sklepem.