KURS WIDEO 2B DVD: Chcę zostać programistą PLC – poziom średniozaawansowany SCL

199,00 

Wysyłka w ciągu 48h
Cena dostawy 18 zł

Kurs wporwadza krok po kroku w tajniki programowania sterownika SIMATIC S7-1200 w języku SCL. Kurs jest skierowany do osób początkujących lub z niewielkim doświadczeniem, które chcą poznać istotne zagadnienia związane ze sterownikiem S7-1200 firmy Siemens i rozpocząć pisanie własnych programów w języku SCL.

1 w magazynie

Opis

Kurs jest skierowany do osób początkujących lub z niewielkim doświadczeniem, które chcą poznać istotne zagadnienia związane ze sterownikiem S7-1200 firmy Siemens i rozpocząć pisanie własnych programów w języku SCL.

Część 0

Moduł 1

 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 – Win7
 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 PLCSIM – Win7
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 – Win7
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 PLCSIM – Win7

Moduł 2

 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 – Win1
 • Instalacja TIA Portal v13 SP2 PLCSIM – Win10
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 – Win10
 • Instalacja TIA Portal v14 SP1 PLCSIM – Win10

Moduł 3

 • Licencja TIA Portal v14 SP1 – Win7

Moduł 4

 • Konfiguracja TIA Portal v14 SP1 – Windows 7

Moduł 5

 • Podłączenie elektryczne sterownikaPLC

Moduł 6

 • O autorze kursu
 • Zestaw uruchomieniowy
 • Budowa zewnętrzna PLC
 • Budowa wewnętrzna PLC
 • Konfiguracja PC
 • TIA Portal
 • Pierwszy projekt
 • Monitorowanie kodu
 • Tabele monitorujące – Watch table
 • Typy danych
 • Bloki danych
 • Operatory binarne
 • Wprowadzenie do funkcji
 • Bajt systemowy
 • Timery
 • Praktyki dobrego programowania
 • Diagnostyka PLC
 • Zalety języka SCL
 • Panele HMI – Wprowadzenie
 • Panele HMI – Podłączenie i konfiguracja
 • Instalacja Factory IO v2.1 – Win10
 • Instalacja Factory IO v2.1 – Win7
 • Aktywacja licencji Factory IO
 • Przenośnik – Język LAD
 • Przenośnik – Język SCL

Część 1
Moduł 1 – praktyki dobrego programowania

 • podejście do zadania programistycznego,
 • nazewnictwo zmiennych i funkcji,
 • rozmiar funkcji,
 • zasady wstawiania komentarzy,
 • warstwy.

Moduł 2 – urządzenia w sieci PROFINET

 • sposoby wykrywania urządzeń,
 • podgląd najważniejszych informacji o PLC.

Moduł 3 – diagnostyka sterownika PLC

 • autodetekcja sterownika PLC,
 • podgląd kodu programu,
 • sprawdzenie podstawowych informacji,
 • bufor diagnostyczny,
 • wykorzystanie pamięci,
 • konfiguracja adresu IP i nazwy sterownika,
 • ustawienie czasu,
 • reset do ustawień fabrycznych.

Część 2 (S7-1200 – Przykład 1)
Moduł 1 – opis zestawu uruchomieniowego

 • prezentacja sprzętu wykorzystywanego podczas kursu.

Moduł 2 – budowa sterownika PLC

 • budowa zewnętrzna,
 • budowa wewnętrzna,
 • zasada działania

Moduł 3 – konfiguracja programatora

 • czym jest PG,
 • nadanie adresu IP,
 • konfiguracje ustawień PG/PC,
 • zestawienie połączenia komunikacyjnego,
 • zadania praktyczne.

Moduł 4 – podłączenie elektryczne PLC

 • podłączenie zasilania,
 • podłączenie sygnałów do wejść cyfrowych w sterowniku,
 • schemat podłączenia elementów wykonawczych do wyjść tranzystorowych,
 • schemat podłączenia elementów wykonawczych do wyjść przekaźnikowych,
 • zadania praktyczne.

Moduł 5 – oprogramowanie TIA Portal

 • licencja,
 • TIA Updater,
 • sposoby prezentacji projektu,
 • konfiguracja oprogramowania,
 • konfiguracja CPU,
 • adresowanie wejść/wyjść w sterowniku,
 • wybór języka programowania,
 • tablice PLC tags.

Moduł  – pierwszy projekt

 • dodanie CPU do projektu,
 • edytor konfiguracji urządzeń,
 • nadanie adresu IP dla PLC,
 • ustawienie rodzaju startu CPU,
 • adresowanie wejść i wyjść w PLC,
 • tworzenie grup zmiennych w PLC tags,
 • edytor bloku organizacyjnego (OB),
 • elementy języka SCL,
 • pierwsza instrukcja w SCL,
 • komentarze,
 • zadania praktyczne.

Moduł 7 – monitorowanie kodu

 • połączenie online ze sterownikiem,
 • podgląd wykonywanych instrukcji,
 • tablice monitorujące Watch table,
 • zadania praktyczne.

Moduł 8 – programowanie PLC

 • kompilacja projektu,
 • wgranie projektu do PLC -> Download.

Moduł 9 – operacje binarne

 • negacja,
 • iloczyn logiczny,
 • suma logiczna,
 • logiczna różnica symetryczna,
 • zadania praktyczne.

Moduł 10 – praktyczny projekt

 • autodetekcja sterownika PLC,
 • projekt „Lotnisko” (linia transportowa),
 • inżynieria oprogramowania,
 • omówienie założeń projektowych,
 • przygotowanie algorytmu sterowania,
 • IO test,
 • zadania dodatkowe.

Moduł 11 – bloki danych DB

 • pojęcie zmiennej,
 • typy danych,
 • wykorzystanie bloków danych,
 • właściwości bloków danych,
 • podtrzymanie wartości zmiennej po zaniku zasilania,
 • dostęp do zmienej z bloku danych w kodzie,
 • monitorowanie zmiennych,
 • modyfikacja zmiennych,
 • zadania praktyczne.

Część 3 (S7-1200 – Przykład 1)
Projekt Lotnisko
wideo-projekt01
Moduł 1 – aplikacja „Lotnisko”

 • autodetekcja sterownika PLC,
 • projekt „Lotnisko” (linia transportowa),
 • inżynieria oprogramowania,
 • omówienie założeń projektowych,
 • przygotowanie algorytmu sterowania,
 • IO test,
 • zadania dodatkowe.

Moduł 2 – bloki danych

 • pojęcie zmiennej,
 • typy danych
 • wykorzystanie bloków danych,
 • właściwości bloków danych,
 • podtrzymanie wartości zmiennej po zaniku zasilania,
 • dostęp do zmienej z bloku danych w kodzie,
 • monitorowanie zmiennych,
 • modyfikacja zmiennych,
 • zadania praktyczne.

Moduł 3 – generator impulsów

 • bajt systemowy – wzorce częstotliwości,
 • zadania praktyczne.

Moduł 4 – wprowadzenie do funkcji

 • omówienie dostępnych typów funkcji,
 • podstawowe własności funkcji FC,
 • edytor bloku funkcji,
 • zadania praktyczne.

Moduł 5 – kontrola przebiegu programu

 • instrukcje graficzne,
 • operatory arytmetyczne,
 • operatory logiczne,
 • zadania praktyczne.

Moduł 6 – obsługa błędów

 • blok startowy OB100,
 • bajt systemowy,
 • zadania praktyczne.

Część 4 (S7-1200 – Przykład 2)
Projekt – Transporter
Moduł 1

 • Opis obiektu
 • Konfiguracja sprzętowa
 • Nazwy symboliczne
 • Download projektu
 • Połączenie z FactoryIO
 • IO test
 • Programowanie w SCL
 • Bloki danych DB
 • Struktury
 • Obsługa sygnałów IO
 • Tryby pracy

Część 5 (S7-1200 – Przykład 3)
Projekt – Bufor palet
Moduł 1

 • omówienie środowiska TIA Portal Professional
 • utworzenie nowego projektu
 • dodanie jednostki CPU do projektu
 • konfiguracja sprzętowa CPU
 • dodanie modułów rozszerzeń
 • konfiguracja modułów rozszerzeń
 • konfiguracja komputera PC (progamatora)
 • download konfiguracji sprzętowej
 • omówienie obiektu technologicznego
 • tworzenie nazw symbolicznych
 • pisanie kodu programu
 • download kodu progamu
 • połączenie TIA Portal z FactoryIO
 • testowanie

Moduł 2
Tematyka

 • modyfikacje kodu programu,
 • podgląd online kodu programu,
 • podgląd online konfiguracji sprzętowej,
 • testowanie.

Część 6 (S7-1200 – Przykład 4)
Projekt – Podajnik palet
Moduł 1

 • Omówienie obiektu,
 • utworzenie nowego projektu w TIA Portal
 • autodetekcja sprzętu,
 • konfiguracja PLC,
 • tworzenie nazw symbolicznych
 • praca z blokami danych DB,
 • pisanie kodu programu,
 • testowanie działania aplikacji
 • modyfikacje kodu programu,
 • monitorowanie kodu progamu i zmiennych,
 • detekcja zboczy sygnału cyfrowego
 • zmiana wartości zmiennych,
 • finalne testy.